Réserve animale au Nirvana Archipel Resort au

การมาถึงของบูบ้า

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2015 หมู่เกาะของเราได้ต้อนรับสมาชิกพิเศษคือ หมีดำเอเชีย (หมีดำตัวเมียที่มีเส้นคาดที่อกสีขาว) อายุ 2 เดือนกับน้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม